Mišeluk residence

Ukoliko ste se odlučili da renovirate svoj stan, potrebno je da znate da u zavisnosti od radova koje planirate da izvedete zavisi i dalji postupak.

Radovi za koje nije potrebna građevinska dozvola

Ako su u pitanju radovi koji spadaju u redovno tekuće održavanje, kao što su: gletovanje, krečenje, zamena keramičkih pločica, zamena podne obloge, spuštanje plafona, ugradnja klime, zamena sanitarija, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i drugi slični radovi tada nije potrebno pribavljanje građevinske dozvole. U tom slučaju podnosi se zahtev nadležnom organu, a u zahtevu se navode radovi koji se planiraju izvesti. Plaća se taksa, a nakon toga nadležni organ izdaje rešenje da za navedene radove nije potrebna građevinska dozvola.

Radovi za koje je potrebno pribaviti građevinsku dozvolu

Ako se planiraju radovi kao što su rušenje i izrada pregradnih zidova, izbijanje otvora na fasadi, promena namene, spajanje ili razdvajanje stambenog prostora, radovi na instalacijama (ugradnja, izmeštanje) i drugi radovi kojima se utiče na konstruktivne elemente tada je potrebno izvaditi takozvanu malu građevinsku dozvolu.

Kako se vadi mala građevinska dozvola

Da bi se ishodovala mala građevinska dozvola potrebno je uraditi idejni projekat, a idejni projekat mogu da izrađuju firme koje u svom timu imaju licencirane projektante. Nakon toga plaćaju se takse i podnosi zahtev elektronskim putem preko CEOP-a (sistem za centralnu evidenciju – elektronske dozvole) za izdavanje građevinske dozvole.

Važno je i znati

Ukoliko krenete u radove za koje je potrebno pribavljanje građevinske dozvole a pre toga niste obavili proceduralne korake možete očekivati obustavu radova od strane građevinskog inspektora. Građevinski inspektor može i da naloži vraćanje objekta u prvobitno stanje dok se ne pribavi građevinska dozvola. Najoštrija mera je novčana kazna u iznosu od 50.000 dinara.