Potpuna adaptacija stana

Ukoliko ste se odlučili da renovirate svoj stan, potrebno je da znate da u zavisnosti od radova koje planirate da izvedete zavisi i dalji postupak. Radovi za koje nije potrebna građevinska dozvola Ako su u pitanju radovi koji spadaju u redovno tekuće održavanje, kao što su: gletovanje, krečenje, zamena keramičkih pločica, zamena podne obloge, spuštanje […]

Renoviranje poslovnog prostora za General Electric

Ukoliko ste se odlučili da renovirate svoj stan, potrebno je da znate da u zavisnosti od radova koje planirate da izvedete zavisi i dalji postupak. Radovi za koje nije potrebna građevinska dozvola Ako su u pitanju radovi koji spadaju u redovno tekuće održavanje, kao što su: gletovanje, krečenje, zamena keramičkih pločica, zamena podne obloge, spuštanje […]